ECOFLOW Power station

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ซีรีย์ SC ที่สามารถรักษาได้ทั้งอุณหภูมิความเย็น และร้อนได้ยาวนานยิ่งขึ้น SC สามารถเก็บได้นานสูงสุด 1 - 3 วัน เริ่มต้นที่ 8 ลิตร