ECOFLOW Power station

กล่องเก็บความเย็นคุณภาพสูง ( COOLER BOX ) ที่สามารถเก็บความเย็นได้ยาวนานกว่ากล่องเก็บความเย็น(กระติกเก็บความเย็น)ทั่วไป สามารถเก็บได้นานสูงสุด 7 วัน มีหลายขนาดให้เลือก เริ่มต้นที่ 15 ลิตร